HAVELSAN, ÖMÜR DEVRİ KONFERANSI'NDA

HAVELSAN’ın ana sponsor olduğu SSM 3. Ömür Devri Yönetimi Konferansı “Desteği Tasarla, Tasarımı Destekle” sloganı ile gerçekleştirildi.

Konferansta proje paydaşları arasındaki anlayış ve işbirliğinin sağlanması, milli kaynaklar ile ulusal savunma sanayi kabiliyetlerinin azami düzeyde kullanılarak savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve etkin bir lojistik yönetim yaklaşımı ele alındı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan veya yer alacak olan savunma sistemlerinin yüksek harbe hazırlık seviyesine ulaşması, geliştirilen sistem ve platformların  “Ömür Devri Yönetimi” yaklaşımı ile tasarlanması, tedarik edilmesi, maliyet-etkin olarak bakım ve idame edilmesi ve etkin lojistik yönetim anlayışının hayata geçirilmesi konuları da düzenlenen oturumlarda konunun ilgileri ile masaya yatırıldı.
 
Konferansta, HAVELSAN adına Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Savaş Yanık yaptığı sunumda HAVELSAN‘ın başarı ile tamamladığı projeler, “ömür devri yönetimi” konsepti içinde yer alan yarı ömür modernizasyon projeleri ve HAVELSAN’da yürütülen performansa dayalı lojistik destek projelerini anlattı.

HAVELSAN tarafından üretilen sistemlerin “ömür devri yönetiminde” de yer almak istediğini vurgulayan Yanık, teslim edilen sistemlerin büyük bir iş eko sistemi içinde üretildiği, dolayısı ile işin devamının tüm sektör için önemli olduğunun altını çizdi. Sistemlerinin bakım, onarım ve işletme hizmeti maliyetinin düşürülmesine yönelik HAVELSAN görüşleri ve kodlandırmaya ilişkin sıkıntı ve çözüm önerilerini aktaran Yanık; “Ömür devri yönetiminde etkin stok yönetimi, ekonomik ve hızlı tedarik ve etkin performansın olmaz ise olmazıdır. Bunun da yolu Ortak ve Entegre Lojistik Bilgi Sisteminden geçmektedir” dedi.

Konferans, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. İsmail Demir’in moderatörlüğünü yaptığı değerlendirme paneli ve sonrasında konuşmaları ile sona erdi.

Kayıt: 8.6.2017
Güncelleme:26.12.2017