Vizyon Misyon ve Değerler

Vizyon;
Savunma, Güvenlik ve Bilişim alanlarında, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünlere sahip; alanında ulusal ve uluslararası lider sistem entegratörü firma olmak.

Misyon;
İleri teknolojilere ulaşmak amacı ile yüksek performanslı, kaliteli, maliyet etkin ve güvenilir çözümler geliştirmek, teknolojik dönüşüme öncülük etmek.

Kurumsal Değerler
 

Sürekli Öğrenme ve Gelişim: Küresel gelişmeleri ve güncel teknolojiyi takip edip öğrenerek, kendimizi sürekli geliştirir, HAVELSAN ve müşterilerimize katkı sağlarız.

 • Hatalardan öğrenerek, yeniliklerin peşinden gideriz.
 • Meraklıyız, güncel kalmaya önem verir, değişime ve yeni fikirlere kucak açarız.
 • Neden-Sonuç ilişkisiyle, veriye dayalı düşünürüz.

Kapsayıcılık ve Katılımcılık: Tüm paydaşlarımızın beklentilerini anlar, onların beklenti ve ihtiyaçlarına en uygun katılımcı ürün ve çözümleri üretiriz.

 • Çalışanlarımızın düşüncelerini ve üretimlerini önemser ve takdir ederiz.
 • Müşterilerimizi ve bizi memnun edecek en iyi çözümün zamanında ortaya çıkması için gerekirse yeni alternatifler geliştirerek istenen sonuca ulaşırız.
 • Ortak hedeflere, farklılıkların değer yaratacağına inanarak, birlikte üretme inancıyla koşarız.

Dayanışma: Ortak hedef için birlikte hareket eder, birbirimizi tamamlar, ihtiyaçlarımızı gözetir ve yardımlaşırız.

 • Yaşanılan, olumlu, olumsuz tüm deneyimleri birlikte göğüsleriz.
 • Tüm birimlerimizle ortak hedefe beraber ilerleriz, birbirimizi duyarız, destek oluruz, yalnız bırakmayız.
 • Birbirimize hem sevgi dolu aileyiz, hem güvenilir arkadaşız.

Azim: Hedefe ulaşana kadar, zorluklardan yılmadan çalışmaya devam ederiz.

 • En zor işlerin altından bile bilgi ve tecrübemiz, çalışkanlığımız ve cesaretimiz ile kalkarız.
 • Şirketi ve yapılması gereken işi sahiplenerek, kararlılıkla en iyisini, zamanında yapmaya çalışırız.
 • Sorumluluk bilinciyle, başarıya ulaşana kadar, pes etmeden çözüm üretiriz.

Değer Katma: Her an sınırlarımızı zorlar, heyecan ve gururla ülkemize, paydaşlarımıza, hayatımıza anlam katan ve fark yaratan özgün çözümlere imza atarız.

 • Birey ve ekip olarak potansiyelimizi, somut sonuçlar elde etmek için tüm gücüyle kullanırız.
 • Geleceğe yatırım yapar, işimizi daha iyi ve yalın yapmak için yenilikçi fikirler üretiriz.
 • Değer üreteceğine inandığımız fikirlerimizi her fırsatta ve ortamda ifade ederiz.

Bilişim ve Savunma şirketi olarak HAVELSAN;
Bütün işlerinin ahlaki, adil, tarafsız, iş yaptığı ülkelerin yasa ve mevzuatına uygun ve evrensel insan hakları ilkeleriyle uyumlu olmasına dikkat eder. Çalışanlar yaptıkları her işlemde HAVELSAN ’ın itibarını zedelememeye azami özeni gösterirler.

HAVELSANLILAR;
 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Ülke ve Şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandıkları hiç bir ilişki, çıkar, etkinlik ve girişim içinde olmazlar.
 • Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde evrensel iş etiği ilkelerine ve HAVELSAN değerlerine ve yüksek bir çalışma ahlakına uygun davranırlar.
 • Şirketle ilişkili tüm etkileşen gruplarına tutarlı ve dürüst davranırlar.
 • Şirkette edindikleri bilgiyi ve Şirket kimliğini kişisel çıkarları için kullanmazlar.
 • Şirket bilgilerinin gizliliğine önem verirler ve bilgi güvenliği prensiplerine uygun davranırlar. 
 • Bilişim teknolojileri yoluyla ulaşılan kişisel bilgileri kişilerin özel hayatını açığa çıkaracak şekilde kullanmazlar. 
 • Ülkemizdeki ve iş yaptığımız diğer ülkelerdeki kanunlara ve HAVELSAN’ ın etkileşimde bulunduğu kurum/kuruluşların prosedürlerine uygun davranırlar 
 • Şirketin finansal, fiziki ve beşeri kaynaklarını kendilerine emanet edilmiş milli bir kaynak olarak görür etkin ve verimli kullanılmasına dikkat ederler. 
 • Kişisel ve kurumsal fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler ve ihlal etmezler. 
 • Tüm faaliyet ve çalışmalarında doğal çevrenin korunmasına azami dikkat sarf ederler. 
 • Etkileşimde bulundukları tüm kişi/kuruluş ve kurumlardan da HAVELSAN’ ın etik değerlerine uygun davranmalarını beklerler.
 • Her çalışan iş etiği sürecimizi öğrenmekten ve bu konuda ihtiyaç duyduğunda yardım almaktan sorumludur. 
 • Etik olmadığı düşünülen davranışlar ve işlemler etik hattına bildirilmelidir.
 • HAVELSAN’ da etik ilkelerinin ihlali asla hoş görülmeyecek ve gereken işlem yapılacaktır.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:11.2.2020