İK Politikaları



Türkiye'nin Bilişim ve Sistem Evi olan HAVELSAN, Şirketin ana sermayesini teşkil eden insan kaynağına yatırımı en ön planda tutmakta ve bu doğrultuda çalışanlarının iş tatmini, eğitimi ve sürekli gelişimi odaklı bir personel politikası uygulamaktadır. Bu kapsamda da teknik eğitimlerin yanısıra kişisel gelişim odaklı eğitimler de düzenlenmektedir.

HAVELSAN A.Ş. şirketi geleceğe taşıyacak, şirketin değerlerine sahip, gelişim potansiyeli yüksek olan kişileri, sektörel şartları da göz önünde bulundurarak seçmekte ve işe almakta, nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı hedeflemektedir. Ayrıca kariyer yönetimi kapsamında yetenek odaklı Mühendislik-Uzmanlık havuzu aracılığı ile HAVELSAN A.Ş.'de yeteneklerimizi izlemek, verimli ve etkin olarak yönetmek istenmektedir. Katılımcı Yönetim anlayışını benimseyen HAVELSAN'ın sektöründe elde ettiği başarılar insan kaynağına yapmış olduğu yatırımların bir yansımasıdır.

HAVELSAN İnsan Kaynakları ile iletişim için: insankaynaklari@havelsan.com.tr
 

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:3.1.2018