İŞ EKOSİSTEMİ

HAVELSAN İŞ EKOSİSTEMİ YAKLAŞIMI

AMAÇ
HAVELSAN İş Ekosistemi uygulama yaklaşımımızı tanımlamak gerekirse; Milli amaç ve stratejilerimiz doğrultusunda, Yurtiçi ve yurtdışı pazarda sunmakta olduğumuz ürün, hizmet, sistem ve çözümlerimizde, rekabet gücümüzün ve tercih edilen güvenilir marka imajımızın güçlendirilmesinin uzmanlaşmış bilgi birikimlerinin, kabiliyetlerin birbirlerini desteklediği, uzun sürdürülebilir yenilikçi, etkin ve güçlü bir ürün/hizmet ömür döngüsü içinde birlikte büyüme hedefi içerisinde, ana faaliyet alanlarımızı alt sistem bazından platform bazına kadar destekleyecek, alanlarında uzmanlaşmış firmalar ile birlikte uzun sürdürülebilir, yenilikçi, etkin ve güçlü bir ürün/hizmet ömür döngüsü içinde işbirlikleri kurarak, yurtiçi ve yurtdışı hedef pazarlarda birlikte büyümeye dönük ortak hedeflerle rekabet avantajı elde etmeye yönelik olarak, güçlü bir “İş Ortaklıkları Yönetim Sistemi”nin oluşturulması ile mümkün olduğuna inanmaktayız.

İŞ EKOSİSTEMİ UYGULAMA SÜRECİMİZ
  1. Başvuru/Ön değerlendirme,
  2. Ön Değerlendirme Onay Tedarikçi Portali şifresi gönderilerek kayıt altına alma,
  3. İdari-Kalite ve teknik yönlerden Değerlendirme,
  4. Puanlama /Sınıflandırma
  5. Değerlendirme Analiz Raporu
  6. İhale Süreci/Firma seçimi İşbirliği/Sözleşme
  7. Genel performans değerlendirme,
süreçimizle 7 aşamada yürütülmektedir.
Bu doğrultuda HAVELSAN İş Ekosistemine ön başvuruda bulunmadan önce, web sayfamızdan HAVELSAN içerisinde yürütülen faaliyetlerinin incelenmesi, firmanız faaliyet alanlarının HAVELSAN faaliyet alanlarına ve ihtiyaçlarına uygunluğunun tarafınızca da değerlendirilmesi önem arzetmektedir. Bu kapsamda verimli işbirlikleri oluşturabilmek için sizlerin yetenek ve kabiliyetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi ve bu sayede işbirliklerinin oluşturulmasına teminen aşağıda belirtilen aşamaların hepsi veya bir kısmı gerçekleştirilecektir:

İş Ortağı/Tedarikçi Başvuru ve Ön Değerlendirme: Sisteme kayıtlı olmayan firma iseko@havelsan.com.tr adresine firmasını tanıtan bir sunumu ileterek HAVELSAN İş Ekosistemine başvuru yapmak istediğini bildirmesi gerekmektedir. Başvuru değerlendirilerek HAVELSAN faaliyet alanlarına uygun faaliyetlerde bulunan firmalara HAVELSAN tarafından gönderilecek İş Ekosistemi Ön Değerlendirme Portalinde istenilen bilgileri doldurup onaylayarak ön değerlendirme işlemini tamamlayacaktır. Ön değerlendirmede sürecinde toplamda 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alan ve faaliyet alanları ile uygun görülen Firma onaylanarak İş Ekosistemi Tedarikçi Portal Şifresi gönderilir.

Tedarikçi Portali Kayıt İşlemi: Firmanıza özel Tedarikçi Portal Giriş Şifresi Firmanız ile HAVELSAN arasında kurulacak işbirliği adımlarının atılmasına yönelik bir anahtar olduğu kabul edilerek, firmanızdan bu süreçte Portal İçerisinde istenilen bilgilerin detaylı doldurulması uzun yıllara dayanan bir işbirliği ortamının kurulmasına adım ve katkı sağlayacaktır. HAVELSAN İş Ekosistemi Tedarikçi Portalinde sizden istenilen tüm bilgileri ve ekleri tamamlayarak ilk aşamada Kayıtlı Aday İş Ortağı/Alt Yüklenici durumuna geçilmiş olunacaktır. Söz konusu doldurulan bilgilere yönelik detaylı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle ayrıca temasa geçilebilecektir.

Firmanıza Yönelik Yerinde İnceleme: Firmanız tarafından doldurulan bilgiler doğrultusunda, HAVELSAN A.Ş. personeli ve/veya HAVELSAN tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Firması tarafından Firmanıza Yönelik yapılacak İdari, Kalite ve Teknik uygulamalarına yönelik değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirmeler neticesinde toplamda 100 Puan üzerinden firmanız tarafından sunulacak bilgi, dökümantasyon, kaynaklar ve yetkinlikler değerlendirilerek A-B-C-D Grubu olmak üzere bir sınıflandırılma yapılarak, firmanıza yönelik Değerlendirme Analizi raporu hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, firmanız tarafından sağlanacak tüm bilgi ve belgeler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. “TİCARİ GİZLİ” olarak muhafaza edilecektir. Söz konusu çalışmalar firmanızı ve/veya HAVELSAN’ı hiçbir yükümlülük altına sokmayacak olup herhangi bir taahhüt içermemektedir.


Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:11.9.2019